Nuttige telefoonnummers

Politie  
Voor dringende oproepen:
Een politiecentrale in Gent beantwoordt uw oproep.
Een politie-interventieploeg kan  24/24u ter plaatse komen.
 101

Voor minder dringende zaken
zoals wespennest, waterschade, stormschade

https://www.brandweerzonecentrum.be/e-loket
  • Lokale politie Lowazone :
 09 240 74 00
  • Politiepost Lovendegem :
 09 240 74 70
Brandweer en ziekenwagen:  112
Storingen:  
Electriciteit/gas/kabeldistributie:  078 35 35 35
FARYS: algemeen nummer: 
FARYS: defectennummer: 
078 35 35 99
078 35 35 88 
Melden gasreuk:  0800 650 65
Openbare verlichting:  0800 635 35


Aids- en SOA-telefoon:  078 15 15 15
Anonieme alcoholisten:  03 239 14 15
Antigifcentrum:  070 245 245
Child Focus:  116 000
De Lijn:  070 220 200
Dierenbescherming Meetjesland:  09 253 29 93
Holebi-foon:  0800 99 533
Kankertelefoon:  0800 35 445
Awel  102
Rode Kruis Vlaanderen  105
Tele-Onthaal  106
Vlaamse infolijn  1700
 CAW Oost-vlaanderen  078 150 300
 Meldpunt geweld, misbruik en kindermishandeling  1712
 JAC  09 265 04 70