Heeft u een geldige reden om op zondag 14 oktober niet te stemmen en kan u dat bewijzen met een attest? Dan kan u iemand een volmacht geven om in uw naam een stem uit te brengen. 

 


Waarom u niet kan stemmen?

Geldige reden? Bewijs?
Ziekte of handicap Medisch attest
Tijdelijk verblijf in buitenland om persoonlijke redenen (vakantie, familiebezoek ...) Attest tijdelijk verblijf in het buitenland
Beroep (als u in het buitenland werkt: ook voor meegereisde gezinsleden) Attest van je werkgever
Studie Attest van je schooldirectie
Schipper, marktkramer of kermisreiziger (ook voor gezinsleden) Attest schipper, marktkramer of kermisreiziger
Geloofsovertuiging Attest van je religieuze overheid
Vrijheidsbeneming (gevangenis, psychiatrische instelling) Attest van de directie van de instelling

 

Aan wie kan ik een volmacht geven?

U kan een volmacht geven aan een andere kiezer naar keuze, b.v. een familielid, vriend of buur. Hij of zij moet wel stemrecht hebben voor alle verkiezingen waarvoor u mag stemmen. U kan als Belg b.v. geen volmacht geven aan een niet-Belgische kiezer (niet stemgerechtigd voor provincieraadsverkiezingen). Elke kiezer kan maar één volmacht krijgen.

Hoe geef ik een volmacht?

 • Vul het volmachtformulier  in en onderteken het beiden (u en de persoon die in uw plaats gaat stemmen).
 • Zorg voor het attest dat bewijst dat u zelf niet naar het stembureau kan.
 • De persoon aan wie u volmacht hebt gegeven, gaat voor u stemmen in het stembureau dat op uw oproepingsbrief staat. Hij of zij brengt volgende documenten mee:
  • Volmachtformulier
  • Attest afwezigheid
  • Jouw oproepingsbrief
  • Zijn of haar oproepingsbrief
  • Zijn of haar identiteitskaart

Wat als ik geen volmacht wil geven?

Als u zelf niet kan gaan stemmen en geen volmacht wilt geven, dan bent u wettelijk niet in orde. De vrederechter zal achteraf beslissen om al dan niet over te gaan tot vervolging wegens onwettige afwezigheid. Bezorg  alvast uw attest en uw oproepingsbrief op volgende manieren: 

 • Van 1 t.e.m. 14 oktober: afgeven op de dienst Bevolking in het gemeentehuis
 • 14 oktober: laten afgeven aan de voorzitter van je stembureau
 • Na 14 oktober: opsturen naar: Vrederechter (Stationsstraat 21, 9900 Eeklo)

Contactgegevens

Bevolking

Kerkstraat 45
9920 Lovendegem

Tel. 09 370 70 20
Fax 09 370 70 21
bevolking@lovendegem.be
http://www.lovendegem.be/Openingsuren.aspx