STEMMEN BIJ VERKIEZINGEN

Elke Belg vanaf de leeftijd van 18 jaar heeft stemplicht ook al bevindt hij zich in het buitenland. België kent verkiezingen op vijf bestuursniveaus. Deze zijn goed voor twee verkiezingsperiodes:

 1. Europese verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor het Europees Parlement
 2. federale verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers
 3. Vlaamse verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor het Vlaams Parlement
 4. provinciale verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor de Provincieraad
 5. gemeentelijke verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor de gemeenteraad.

Europese, federale en Vlaamse verkiezingen vallen voortaan altijd samen. Ook de provincie- en gemeenteraadsverkiezingen vallen telkens samen. Een EU-onderdaan kan zijn stem uitbrengen bij de Europese verkiezingen en de gemeenteraadsverkiezingen. Niet-Belgen van buiten de Europese Unie kunnen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

14 oktober 2018

Op 14 oktober zijn er lokale en provinciale verkiezingen. Die dag kiezen we de nieuwe samenstelling voor de gemeenteraden en de provincieraden.

Gemeenschappelijke lijsten voor Lovendegem, Waarschoot en Zomergem

Er zullen gemeenschappelijke kandidatenlijsten zijn voor Lovendegem, Waarschoot en Zomergem. U zal dus in de drie gemeenten op dezelfde kandidaten kunnen stemmen. De verkozen gemeenteraadsleden zullen het eerste gemeentebestuur vormen van de nieuwe gemeente Lievegem.

Stembureaus in Lovendegem

Alle stemplichtigen die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Lovendegem ontvangen een oproepingsbrief in de bus. Het kan zijn dat nieuwe inwoners die kort voor de verkiezingen in Lovendeem ingeschreven zijn, nog in hun vorige gemeente of stad hun stem moeten uitbrengen.

Het stembureau waar u zich moet aanmelden, staat vermeld op uw oproepingsbrief.

Voorwaarden

Als Belg bent u stemgerechtigd als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U moet minstens 18 jaar zijn, ten laatste op de dag van de verkiezingen (leeftijdsvoorwaarde). 
 • U mag niet geschorst of uitgesloten zijn van het kiesrecht.
 • U moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van uw gemeente, ten laatste op de dag dat de kiezerslijst wordt afgesloten (inschrijvingsvoorwaarde).

Procedure

Iedere persoon die in de kiezerslijst ingeschreven is, wordt opgeroepen en moet zich aandienen in het stembureau. Een EU-onderdaan of niet-Belg van buiten de Europese Unie die wil deelnemen aan de verkiezingen moet zich eerst laten inschrijven in de kiezerslijsten. Eenmaal hij zich geregistreerd heeft, is hij eveneens verplicht te stemmen.

In Lovendegem wordt er elektronisch gestemd. De stemprocedure verloopt als volgt: Hoe stemmen in 12 stappen.pdf

 • Steek de kaart in de stemcomputer in de richting van de pijl tot aan de streep  
 • Volg de instructies op het scherm  
 • Breng uw stem uit 
 • Bevestig uw stem 
 • Neem uw stembiljet 
 • Vouw dit stembiljet dubbel met de tekst naar binnen 
 • Neem de kaart terug en verlaat het stemhokje
 • Geef de kaart terug aan een lid van het stembureau 
 • Ga naar stembus en scan de barcode op uw stembiljet  
 • Vouw uw stembiljet opnieuw en stop het in de stembus

Uitzonderingen

In België geldt de stemplicht. Het is echter mogelijk dat u, om uiteenlopende redenen, op de dag van de verkiezingen niet naar het stembureau kunt komen om uw stem uit te brengen. In dat geval kunt u toch stemmen door een volmacht te geven aan een andere kiezer. Lees meer over stemmen met een volmacht.

Wat brengt u mee de dag van de verkiezingen? 

 • identiteitskaart
 • oproepingsbrief

Wat als u geen oproepingsbrief kreeg of die kwijt bent? 

Ten laatste op 29 september sturen we de oproepingsbrieven met de post op. Heeft u die niet ontvangen of bent u die verloren? Dan kan u t.e.m. 13 oktober een gratis kopie afhalen bij de dienst Bevolking of op 14 oktober bij het secretariaat in uw kiesbureau. U kan dit ook aanvragen via bevolking@lovendegem.be. 

Contactgegevens

Bevolking

Kerkstraat 45
9920 Lovendegem

Tel. 09 370 70 20
Fax 09 370 70 21
bevolking@lovendegem.be
http://www.lovendegem.be/Openingsuren.aspx