Mindermobielenvervoer tijdens verkiezingen

OCMW Lovendegem voorziet gratis mindermobielenvervoer tijdens de verkiezingen!

We willen ook de inwoners die zich moeilijk kunnen verplaatsen de kans geven om zelf te gaan kiezen op zondag 14 oktober! 
Hiertoe zullen enkele vrijwilligers van de mindermobielencentrale de mensen thuis afhalen en naar het stemhokje begeleiden zodat ze zelf hun stem kunnen uitbrengen. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen worden er routes gemaakt om meerdere mensen tegelijk te vervoeren.

Wil je ook van deze dienst gebruik maken of ken je iemand die hier gebruik kan van maken schrijf je dan voor 1 oktober via 09 370 70 50.