Algemeen nood- en interventieplan

In heel België is de bestrijding van rampen volgens dezelfde principes georganiseerd.

In functie van de omvang van de gebeurtenis onderscheidt men drie verschillende fases:

  • De gemeentelijke fase: bij een ongeval op de gemeente waarbij de lokale middelen, versterkt met brandweer en/of civile bescherming, volstaan voor de beheersing. De coördinatie berust bij de burgemeester.
  • De provinciale fase: bij een ongeval waarbij één of meerdere gemeenten betrokken zijn en waarbij de gemeentelijke middelen moeten worden versterkt (brandweer, civiele bescherming, federale en lokale politie, defensie). De coördinatie berust bij de provinciegouverneur.
  • De federale fase: bij een ongeval waarbij één of meerdere provincies zijn betrokken en waarbij alle middelen moeten worden ingezet. De coördinatie berust bij de minister van Binnenlandse Zaken.

Zo beschikt ook Lovendegem over een “algemeen nood- en interventieplan”. Dit plan beschrijft de modaliteiten van alarmering van de diensten die in de gegeven omstandigheden moeten optreden en de rol die elk van hen moet vervullen. Zij vermelden ook alle nuttige gegevens van deze diensten, onder meer hoe ze te bereiken via telefoon, fax of e-mail. Het plan bevat ook een risico-inventaris en een beschrijving van mogelijke opvangplaatsen.

Wat te doen bij een ramp?
Blijf kalm – verwittig de 100-centrale en jouw omgeving – ga of blijf binnen – sluit ramen en deuren – luister naar radio en televisie – spaar het telefoonnet – laat jouw kinderen op school (ze zijn in goede handen) – vermijd ramptoerisme. 

De gemeente zal u op verschillende manieren (TV, radio, internet, pers, ...) op de hoogte brengen van de te volgen stappen.  

Contactgegevens

Noodplanambtenaar

Kerkstraat 45
9920 Lovendegem

Tel. 09 370 70 35
Fax 09 370 70 21
infrastructuur@lovendegem.be
http://www.lovendegem.be/Openingsuren.aspx