Gemeentelijke administratieve sancties

De gemeente Lovendegem kan voor bepaalde inbreuken administratieve sancties opleggen. Deze sancties en de bijhorende procedures zijn vastgelegd in gemeentelijke reglementen. In de politiezone Lowazone (naast Lovendegem ook nog Waarschoot, Zomergem en Nevele) worden dezelfde reglementen toegepast. De politie doet de vaststellingen.

Volgende reglementen kunnen van toepassing zijn:

  • Algemene politieverordening Lowazone (GAS niet-verkeer): dit reglement regelt inbreuken op diverse onderwerpen, bv. openbare rust, openbare veiligheid en vlotte doorgang, netheid, dieren, openbare parken en speelpleinen, recyclagepark, begraafplaatsen, openbare markten en de gemengde inbreuken, zoals slagen en verwondingen, diefstal, nachtlawaai.
  • Het algemeen reglement op de gemeentelijke administratieve sancties van toepassing op overtredingen op de algemene politieverordening Lowazone (AR GAS niet-verkeer) regelt de procedure van deze algemene politieverordening.
  • Bijzondere politieverordening Lowazone (GAS verkeer): dit reglement regelt overtredingen op onder meer het stilstaan en parkeren.
  • Het algemeen reglement op de gemeentelijke administratieve sancties van toepassing op overtredingen op de bijzondere politieverordening Lowazone (AR GAS verkeer) regelt de procedure van deze bijzondere politieverordening.

Contactgegevens

Politie Lowazone

Hansbekedorp 13
9850 Nevele

Tel. 09 240 74 00
http://www.politielowazone.be

Politiepost Lovendegem

Dorp 18-001
9920 Lovendegem

Tel. 09 240 74 70
wijk.lovendegem@lowazone.be
OPENINGSUREN

Maandag: 9u - 12u
Woensdag: 14u - 17u
Vrijdag: 9u tot 12u