Buurt informatienetwerk

In Lovendegem zijn 3 buurt informatienetwerken actief: Bin Kort Eindeken, Bin Lo en Bin Bloemetjeswijk

Het buurt informatienetwerk wordt gevormd door een aantal bewoners van een bepaald wijk of enkele straten. Ze beschermen hun buurt door abnormale situaties te melden aan de politie. De lokale politie beoordeelt de situatie en zal indien nodig tussenkomen. De leden staan via een telefonisch netwerk met elkaar in verbinding. De politie en bewoners trachten zo inbraken te voorkomen.

Contactgegevens

Politie Lowazone

Hansbekedorp 13
9850 Nevele

Tel. 09 240 74 00
http://www.politielowazone.be