Brandweer

Dringende hulp nodig, Bel 100/112

Voor dringende hulpverlening (brand of medische hulpverlening) belt u naar het nummer 100 of 112. 

Meldingen van wespennesten, stormschade of andere niet dringende hulpverlening kunt u ook doorgeven via het e-loket. Zo komt uw oproep meteen in de takenlijst van de brandweer terecht en houdt u de lijn open voor dringende noodoproepen. De tarievenlijst vindt u hieronder. 

Brandweer werkt voortaan in zones 

Op 1 januari 2015 ging ‘Brandweerzone Centrum’ officieel van start.

De brandweerhervorming is er gekomen na de grote gasramp te Gellingen in 2004. Bij die gasramp werd vooral duidelijk  dat de werking van de hulpdiensten moest verbeterd worden om de veiligheid van de burgers en de hulpverleners te verhogen.

Drie grote principes vormen de basis van deze hervorming. Ten eerste dat de burger recht heeft op de snelste adequate hulp,  ten tweede dat elke burger recht heeft op eenzelfde basisbescherming tegen eenzelfde prijs en ten derde dat schaalvergroting noodzakelijk is.

Grotere organisatie, grotere slagkracht

Brandweerzone Centrum groepeert de voormalige korpsen van Assenede, Deinze, Gavere, Gent, Lochristi, Melle, Merelbeke en Zelzate. Zij vormen vanaf 1 januari  een netwerk van 11 posten. De hoofdkazerne  zal in Gent liggen.

Dankzij de schaalvergroting kunnen de snelste en meest adequate middelen gestuurd worden bij een dringende interventie, zonder rekening te moeten houden met gemeentelijke grenzen. Dat betekent dat niet noodzakelijk het korps van de eigen gemeente langskomt, maar wel de ploeg die het snelst ter plaatse kan zijn.  Dit was vroeger anders.

Noodnummer blijft hetzelfde

Behalve de snellere hulpverlening, zal er in de praktijk  voor de burger zelf niet zoveel  veranderen. Het noodnummer blijft ongewijzigd. Voor dringende hulpverlening  (je huis staat in brand of er is een zwaar ongeval  gebeurd  met slachtoffers) bel je nog steeds naar het nummer 100 of 112.

E-loket voor melding van wespennesten,  storm- en waterschade

Voor minder dringende oproepen hoeft u niet te bellen, u kunt hiervoor ook terecht op het zonale e-loket. Heeft u last van een wespennest of heeft u hulp nodig bij storm- en waterschade, meld het op http://eloket.brandweerzonecentrum.be/ 

Nieuw retributiereglement

Op maandag 5 januari werd door de Zoneraad (gevormd door de 18 burgemeesters van de nieuwe brandweerzone) het nieuwe retributiereglement goedgekeurd. Voortaan zijn de tarieven voor de tussenkomst van de brandweer in alle 18 gemeenten dus dezelfde.
De wettelijke taken van de brandweer blijven GRATIS.  Bekijk hier de tarieven voor de andere tussenkomsten. 


Contactgegevens

Brandweerzone Centrum

Roggestraat 70
9000 Gent

Tel. 09 268 88 99
info@brandweerzonecentrum.be
http://www.brandweerzonecentrum.be