MINDER MOBIELEN CENTRALE

WAT?
Mensen die zich moeilijk alleen kunnen verplaatsen, kunnen beroep doen op de Minder Mobielen Centrale van het OCMW van Lovendegem. U kan gebruik maken van deze vervoerdienst voor bijvoorbeeld: doktersbezoek, bezoek aan familie of vrienden, kapper, boodschappen (enkel voor de noodzakelijke behoeften, bv. voeding, apotheek, enz.)

VOOR WIE?
Inwoners uit de gemeente Lovendegem die minder mobiel zijn en medisch of sociaal vervoer nodig hebben.

 • bejaarden 
 • mensen met een handicap of ziekte 
 • mensen in een sociale noodsituatie

VOORWAARDEN?

 • Er geldt een inkomstenvoorwaarde:
  Uw maximuminkomen moet beneden volgende inkomstengrenzen liggen:
  • als alleenstaande: 1 769,48 EUR per maand 
  •  als gezin: 2 359,30 EUR per maand
   (bedragen op 1 januari 2018; deze bedragen worden jaarlijks aangepast)
 • U dient zich jaarlijks in te schrijven voor deze dienst.  Het lidgeld bedraagt 10 EUR per jaar.  Als u als koppel inschrijft, betaalt u 15 EUR als koppel.
 • De kilometers betaalt u aan de chauffeur tegen 0,35 EUR per kilometer, te rekenen vanaf de woonplaats van de chauffeur.   
 • Indien de chauffeur moet wachten, betaalt de gebruiker een koffievergoeding aan de chauffeur. 

 

HOE?

 • U neemt contact op met de verantwoordelijke om u in te schrijven als gebruiker en betaalt het lidgeld aan het OCMW. 
 • U neemt minstens 3 dagen voor de geplande rit, zelf contact op met de verantwoordelijke van de Minder Mobielen Centrale. 
 • De verantwoordelijke noteert uw aanvraag: dag, plaats, uur,… 
 • De verantwoordelijke neemt contact op met een vrijwillige chauffeur. 
 • U wordt op de hoogte gebracht van de chauffeur die jou zal vervoeren. 
 • Na de rit moet u rechtstreeks afrekenen met de chauffeur: de vergoeding bedraagt 0,30 EURO per kilometer (te rekenen van het thuisadres van de chauffeur).

Contactgegevens

Sociale dienst - Marieke Hugaert

Kasteeldreef 72
9920 Lovendegem

Tel. 09 370 70 55
marieke.hugaert@ocmwlovendegem.be
http://www.lovendegem.be/Openingsuren.aspx