ARTIKEL 60

WAT?
De tewerkstelling via artikel 60 §7 van de OCMW-wet is een vorm van maatschappelijke dienstverlening. Het OCMW treedt hierbij op als werkgever.
Het doel is de cliënten het vereiste aantal arbeidsdagen te laten presteren om in regel te komen met de sociale zekerheid en/of de kansen op de reguliere arbeidsmarkt te verhogen.

VOOR WIE?
Personen die recht hebben op het leefloon of een financiële steun gelijk aan het leefloon.

VOORWAARDEN?

Zie voorwaarden leefloon.

Contactgegevens

Sociale dienst - Mieke T' Jampens - hoofd sociale dienst

Kasteeldreef 72
9920 Lovendegem

Tel. 09 370 70 53
mieke.tjampens@ocmwlovendegem.be
http://www.lovendegem.be/Openingsuren.aspx