EENMALIGE BEMIDDELING

WAT?
Wanneer u een schuld niet onmiddellijk kan betalen aan een schuldeiser omwille van financiële problemen, kan u beroep doen op het OCMW om uitstel van betalen aan te vragen of een afbetaalplan. Dit kan het geval zijn bij een hoge afrekening van elektriciteit, gas of water, een ziekenhuisfactuur,… Het OCMW zal hierbij uw inkomsten en uitgaven overlopen waarbij samen met u bekeken wordt welk bedrag u maandelijks kan betalen. Het blijft wel uw verantwoordelijkheid om zelf het afbetaalplan na te komen. Het is hierbij niet de bedoeling dat het OCMW u steun toekent voor het betalen van de factuur of dat het OCMW u een renteloze lening toestaat.

VOOR WIE?
Eénmalige bemiddeling bij schulden is vooral aangewezen bij mensen die uitzonderlijk een factuur niet kunnen betalen omwille van een beperkt budget. Dit kan het gevolg zijn van een tijdelijk lager inkomen of van het feit dat er weinig reserve is.

Contactgegevens

OCMW Lovendegem - Onthaal

Kasteeldreef 72
9920 Lovendegem

Tel. 09 370 70 50
Fax 09 370 70 23
info@ocmwlovendegem.be
http://www.lovendegem.be/Openingsuren.aspx