COLLECTIEVE SCHULDENREGELING

WAT?
Wanneer de schuldenberg te groot geworden is om nog binnen een redelijke termijn af te betalen, kan u via een schuldbemiddelaar (OCMW, advocaten,…) een verzoekschrift tot collectieve schuldenregeling neerleggen bij de arbeidsrechtbank.
In eerste instantie onderzoekt de rechter of u al dan niet toegelaten wordt tot de procedure. Bij een positief oordeel van de rechter wordt een schuldbemiddelaar aangesteld, die de opdracht krijgt om een afbetalingsplan op te stellen. Met andere woorden hij moet een terugbetalingsplan opstellen dat zowel leefbaar als voldoende is voor alle betrokken partijen. Als dit niet lukt, legt de rechter zelf een afbetalingsregeling op.

Tijdens deze procedure stoppen de intresten met aangroeien en bent u beschermd tegen een beslaglegging op uw goederen. Na afloop van de termijn die wordt opgelegd (maximaal 5 jaar voor een gerechtelijke regeling), wordt het saldo van de schulden kwijtgescholden, indien blijkt dat u de regeling strikt heeft gevolgd.
Onze maatschappelijk werkers kunnen op basis van hun ervaring advies geven omtrent de te volgen procedure. Het is daarom van groot belang dat zo snel mogelijk een beroep wordt gedaan op onze diensten. Een snelle interventie is immers noodzakelijk, want een schuldenberg verdwijnt niet vanzelf. Hij wordt enkel groter…

VOOR WIE?
Voor mensen met een overmatige schuldenlast waarbij de schulden te groot zijn om via eigen beheer of budgetbeheer via het OCMW, af te lossen. Wanneer u in collectieve schuldenregeling bent bij het OCMW, wordt dit meestal gedaan in combinatie met budgetbeheer.

Contactgegevens

OCMW Lovendegem - Onthaal

Kasteeldreef 72
9920 Lovendegem

Tel. 09 370 70 50
Fax 09 370 70 23
info@ocmwlovendegem.be
http://www.lovendegem.be/Openingsuren.aspx