TUSSENKOMST IN ROLSTOELVERVOER

WAT?
Personen met een handicap die in een rolstoel vervoerd worden door een taxidienst, kunnen een extra tussenkomst genieten van het OCMW.

Voor rolstoelvervoer moet men vaak beroep doen op aangepast vervoer van taxidiensten. Om hierin financieel tegemoet te komen, geeft het OCMW een extra tussenkomst van max. 38 EUR per rit (voor max. 10 ritten per kalenderjaar). Hierdoor wordt taxivervoer voor personen die rolstoelgebonden zijn goedkoper en hopelijk meer toegankelijk.

VOOR WIE?
De aanvrager is een rolstoelgebonden persoon die niet zelfstandig in en uit een gewone wagen kan stappen en die vervoerd wordt door een taxidienst. Zowel sociaal vervoer als medisch vervoer komen in aanmerking, maar er mag geen tussenkomst van het ziekenfonds zijn.
Opgelet: De tussenkomst geldt niet voor ritten naar een dagbesteding (bv. senioren die naar een dienstencentrum/dagopvang gaan) en niet voor ritten die gekoppeld zijn aan een professionele voorziening voor personen met een handicap.

BEDRAG?
Een extra tussenkomst van maximum 38 EUR per rit voor maximum 10 ritten per kalenderjaar.

VOORWAARDEN?
Voor de toekenning van de tussenkomst wordt rekening gehouden met u inkomen.
De tussenkomst wordt uitbetaald op vertoon van uw betaalde factuur en na onderzoek van de voorwaarden.

Bekijk hier het reglement tussenkomst in rolstoelvervoer.


Contactgegevens

Sociale dienst - Marieke Hugaert

Kasteeldreef 72
9920 Lovendegem

Tel. 09 370 70 55
marieke.hugaert@ocmwlovendegem.be
http://www.lovendegem.be/Openingsuren.aspx