TEGEMOETKOMINGEN PERSONEN MET EEN HANDICAP

WAT?
Personen met een handicap kunnen bij de sociale dienst terecht voor de aanvraag van en/of inlichtingen over:

Integratietegemoetkoming

Mensen met een handicap die omwille van hun verminderde zelfredzaamheid extra kosten hebben om zich te integreren of op bijzondere voorzieningen een beroep moeten doen, kunnen recht hebben op een integratietegemoetkoming. De tegemoetkoming is afhankelijk van uw medische en financiële situatie en kan aangevraagd worden vanaf 21 jaar tot 65 jaar.

Inkomensvervangende tegemoetkoming

Mensen met een handicap die onvoldoende inkomsten uit arbeid kunnen verwerven en die evenmin over voldoende andere inkomsten beschikken, kunnen recht hebben op een inkomensvervangende tegemoetkoming. De tegemoetkoming is afhankelijk van uw medische en financiële situatie en kan aangevraagd worden vanaf 21 jaar tot 65 jaar.

  

Parkeerkaart voor mensen met een handicap

Sommige mensen die minder mobiel zijn en/of een handicap hebben, kunnen recht hebben op de parkeerkaart. Indien u nog niet over het nodige attest beschikt, moet er eerst een medisch onderzoek gebeuren. De parkeerkaart is strikt persoonlijk. Ze kan dus slechts gebruikt worden indien de persoon met een handicap het voertuig zelf bestuurt of indien deze persoon als passagier aanwezig is in het voertuig.

Meer info: www.handicap.fgov.be  

FOD Sociale Zekerheid
Personen met een handicap
Kruidtuinlaan 50 bus 150
1000 Brussel
Tel contactcenter: 0800 987 99
handiN@minsoc.fed.be  

 

Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

Mensen vanaf 65 jaar kunnen omwille van verminderde zelfredzaamheid of een gebrek aan zelfredzaamheid, recht hebben op een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. Het recht op de tegemoetkoming is afhankelijk van uw medische en financiële situatie.

Afdeling Vlaamse Sociale Bescherming
Tel 02 553 36 75
thabvsb@zorg‑en‑gezondheid.be
Koning Albert II-laan 35 bus 37
1030 Brussel
www.zorg-en-gezondheid.be

Contactgegevens

Sociale dienst - Marieke Hugaert

Kasteeldreef 72
9920 Lovendegem

Tel. 09 370 70 55
marieke.hugaert@ocmwlovendegem.be
http://www.lovendegem.be/Openingsuren.aspx