SOCIAALPEDAGOGISCHE PREMIE

WAT?
Het OCMW kent een premie toe aan de ouders die hun kind met een handicap/zware ziekte thuis opvoeden en verzorgen. Mensen die in hun gezin de zorg voor een kind met een handicap/zware ziekte op zich nemen, kunnen als waardering voor die zorg een premie genieten.
(Worden uitgesloten: professionele opvoeder, echtgeno(o)t(e)/partner, descendenten van de persoon met een handicap.)

VOORWAARDEN?

 • De ouder moet op permanente wijze de opvoeding en de thuiszorg van de persoon met een handicap op zich nemen. 
 •  De persoon met een handicap/zware ziekte mag geen thuiszorgpremie ontvangen. 
 •  Naargelang de leeftijd moet de handicap/zware ziekte via een bepaalde wijze aangetoond worden: 
 •  Voor personen onder de leeftijd van 21 jaar:
  • Indien u als ouder voor uw kind met een handicap/zware ziekte verhoogde of bijkomende kinderbijslag ontvangt.
 • Voor personen boven de leeftijd van 21 jaar:
  • De persoon boven de 21 jaar voldoet aan de medische voorwaarde van de inkomensvervangende tegemoetkoming of minimum categorie 2 (vanaf 9 punten) van de integratietegemoetkoming van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.
  • Of de persoon heeft een invaliditeitsgraad van minstens 66% van de FOD Sociale Zekerheid (oude wetgeving).

BEDRAG?
De toelage bedraagt maximum 375 EUR per jaar per persoon met een handicap/zware ziekte en wordt uitbetaald op het einde van elk jaar.

DOCUMENTEN?

 • identiteitskaart 
 • geldig attest (kinderbijslagkas of Federale Overheid)

Bekijk hier het reglement van de sociaalpedagogische premie of download het formulier

 

Contactgegevens

Sociale dienst - Marieke Hugaert

Kasteeldreef 72
9920 Lovendegem

Tel. 09 370 70 55
marieke.hugaert@ocmwlovendegem.be
http://www.lovendegem.be/Openingsuren.aspx