GRATIS HUISVUILZAKKEN

WAT?
Mensen die omwille van medische redenen meer afvalzakken nodig hebben, kunnen recht hebben op gratis huisvuilzakken.

VOOR WIE?
Mensen die extra verzorgingsmateriaal gebruiken zoals incontinentiemateriaal, stoma's, sondes,... en dus extra gezondheidsafval produceren, kunnen jaarlijks gratis huisvuilzakken ontvangen.
In eerste instantie denken we hierbij aan personen met een chronisch of tijdelijk incontinentieprobleem (bv. naar aanleiding van een operatie), stomapatiënten, personen die thuis aan nierdialyse doen. Ongewild hebben deze mensen een meerverbruik van huisvuilzakken... en dit kost geld.

HOEVEEL?
Het OCMW wil aan deze problematiek tegemoetkomen door het aanbieden van 30 gratis huisvuilzakken per kalenderjaar.

VOORWAARDEN?
Voor de toekenning van de huisvuilzakken wordt rekening gehouden met uw inkomen en moet u een attest laten invullen door uw arts.

 

Contactgegevens

Sociale dienst - Marieke Hugaert

Kasteeldreef 72
9920 Lovendegem

Tel. 09 370 70 55
marieke.hugaert@ocmwlovendegem.be
http://www.lovendegem.be/Openingsuren.aspx