GEZINSTOESLAG

WAT?
Het OCMW kent een premie toe aan gezinnen met beperkte inkomsten. Per kind waarvoor kinderbijslag wordt toegekend, geeft het OCMW een eenmalige premie. Hiermee willen we die gezinnen ondersteunen die het financieel niet gemakkelijk hebben: éénoudergezinnen, gezinnen met een laag inkomen,…

VOORWAARDEN?

Inkomen

Het gemiddelde maandelijkse netto-inkomen van alle inwonende leden van het gezin is lager of gelijk aan 140% van het hoogste bedrag leefloon volgens de geldende bedragen op 1 september van elk subsidiejaar.  Deze inkomstengrens wordt  verhoogd:
- met 10% per kind ten laste
- en bijkomend met 10% per persoon/kind ten laste met een handicap (volgens wetboek inkomensbelastingen)

 

 • gezin met 1 kind ten laste : 1 816,66 EUR
 • gezin met 2 kinderen ten laste : 1 981,81 EUR 
 • gezin met 3 kinderen ten laste : 2 146,96 EUR

Let op : Bij de berekening van het inkomen zal géén rekening worden gehouden met :

 • vakantiegeld, eindejaarspremie en maaltijdcheques. 
 •  kinderbijslag en onderhoudsgeld voor de kinderen. 
 •  inkomsten van andere inwonende kinderen.

    

   Woning

  • Ofwel woont u in uw enige eigendom, waarvoor u nog een hypothecaire lening van minimum 300 EUR per maand afbetaalt. 
  • Ofwel betaalt u maandelijks huur voor uw woning.

    BEDRAG? 

    • Voor kinderen tot en met 11 jaar: max. 50 EUR per kind per jaar. 
    • Voor kinderen van 12 jaar en ouder: max. 100 EUR per kind per jaar. Wanneer er voor de kinderen van echtgescheiden ouders een co-ouderschapsregeling van toepassing is, wordt de toeslag gehalveerd.

    DOCUMENTEN?

    • Identiteitskaart 
    • inkomstenbewijzen van de laatste 3 maanden 
    • bij een eigendom: een bewijs van de maandelijkse aflossing van de hypothecaire lening.

    Uw aanvraag kunt u indienen vanaf 1 september tot 15 december.

    Bekijk hier het reglement of download het formulier

   • Contactgegevens

    Sociale dienst - Marieke Hugaert

    Kasteeldreef 72
    9920 Lovendegem

    Tel. 09 370 70 55
    marieke.hugaert@ocmwlovendegem.be
    http://www.lovendegem.be/Openingsuren.aspx