PENSIOENAANVRAGEN

WAT?
Wie de pensioengerechtigde leeftijd nadert of bereikt heeft, kan een pensioenaanvraag indienen. Deze aanvraag kan ten vroegste gebeuren één jaar voor de gekozen datum van de pensionering. Na uw aanvraag ontvangt u een ontvangstbewijs zodanig dat u de zekerheid hebt dat uw aanvraag tijdig gebeurde.
Als werknemer of zelfstandige kunt u uw aanvraag indienen bij het Sociaal Huis van Lovendegem.

Meer info voor werknemers : www.onprvp.fgov.be  
Meer info voor zelfstandigen: www.rsvz.be  

De personeelsleden van de openbare sector moeten hun aanvraag indienen bij uw laatste werkgever.
Meer info voor ambtenaren: www.pdos.be  

Contactgegevens

Sociale dienst - Marieke Hugaert

Kasteeldreef 72
9920 Lovendegem

Tel. 09 370 70 55
marieke.hugaert@ocmwlovendegem.be
http://www.lovendegem.be/Openingsuren.aspx