OVERLEVINGSPENSIOEN

WAT?
Wie weduwe of weduwenaar wordt kan een overlevingspensioen aanvragen. Het overlevingspensioen biedt de langstlevende de mogelijkheid een pensioen te verkrijgen, berekend op basis van de beroepsactiviteit van de overledene.
Over het algemeen moet voor het bekomen van een overlevingspensioen een aanvraag worden ingediend binnen de twaalf maanden na het overlijden van de echtgenoot.

Contactgegevens

Sociale dienst - Marieke Hugaert

Kasteeldreef 72
9920 Lovendegem

Tel. 09 370 70 55
marieke.hugaert@ocmwlovendegem.be
http://www.lovendegem.be/Openingsuren.aspx