INKOMENSGARANTIE VOOR OUDEREN

WAT?

Inkomensgarantie voor ouderen of IGO is een uitkering die tot doel heeft financiële hulp te bieden aan bejaarde personen die niet over voldoende middelen beschikken.

VOORWAARDEN?

  • De leeftijd om recht te kunnen hebben op een inkomensgarantie voor ouderen, is zowel voor mannen als vrouwen 65 jaar. 
  •  Het bedrag van het IGO is afhankelijk van uw gezinssituatie: alleenwonend of samenwonend. 
  •  Na uw aanvraag, krijgt u thuis een vragenlijst over uw bestaansmiddelen. Voor de berekening wordt namelijk rekening gehouden met zowel uw pensioenen als andere bestaansmiddelen (onroerende goederen, kapitaal, afstanden van onroerende goederen minder dan 10 jaar,...) Er gelden ook vrijstellingen op sommige bedragen.

Voor meer info zie : www.onprvp.fgov.be  

Contactgegevens

Sociale dienst - Marieke Hugaert

Kasteeldreef 72
9920 Lovendegem

Tel. 09 370 70 55
marieke.hugaert@ocmwlovendegem.be
http://www.lovendegem.be/Openingsuren.aspx