LOKAAL OPVANGINITIATIEF

WAT?
LOI staat voor lokaal opvanginitiatief en biedt aan asielzoekers een plaats om te verblijven tijdens het verloop van hun asielprocedure.
De kerntaken van het LOI zijn: zorgen voor huisvesting, voeding, medische verzorging, leefgeld, onderwijs, vrijetijdsbesteding, psychosociale begeleiding en uitleg en bijstand over de asielprocedure. Asielzoekers kunnen dus enkel nog de aanspraak maken op de materiële hulpverlening van het OCMW waaraan ze worden toegewezen. In sommige gevallen kunnen ze overgaan naar de financiële hulpverlening, dit hangt meestal af van de beslissingen in hun asiel- of regularisatiedossier.

WIE?
Het lokaal opvanginitiatief staat open voor kandidaat-politiek vluchtelingen die in hun asielprocedure zitten, en bovendien onvoldoende zelfredzaam zijn. Zij kunnen enkel tijdelijk worden opgevangen in het LOI.

  • Als hun procedure positief wordt beslist en ze mogen verder in België verblijven, dan moeten ze de woning van het LOI verlaten. Zodanig dat er opnieuw kandidaat asielzoekers opgevangen kunnen worden in het lokaal opvanginitiatief. 
  •  Indien hun procedure negatief wordt beslist, mogen ze niet verder in België blijven en kan het OCMW hen helpen terug te keren naar hun land.

WAAR?
Een Lokaal Opvanginitiatief van Lovendegem staat, op vraag van de federale overheid, in voor de opvang van een beperkt aantal kandidaat-politiek vluchtelingen. Het LOI van het OCMW van Lovendegem bestaat uit twee appartementen, telkens voor gezinnen van zes personen. Elk appartement is voorzien van een leefruimte met eetplaats en open keuken, een badkamer, een toilet, en 3 slaapkamers.

Meer info: www.fedasil.be  

Contactgegevens

Sociale dienst - Marieke Hugaert

Kasteeldreef 72
9920 Lovendegem

Tel. 09 370 70 55
marieke.hugaert@ocmwlovendegem.be
http://www.lovendegem.be/Openingsuren.aspx