INSTALLATIEPREMIE

WAT?
Een installatiepremie is een premie die wordt toegekend aan een dakloze persoon om hem in staat te stellen een woning te betrekken en in te richten.

VOOR WIE?
Deze premie is uitsluitend voor dak- en thuislozen of personen die op een camping verblijven.

VOORWAARDEN?

  • U hebt een woning gevonden die dienst zal doen als hoofdverblijfplaats. 
  •  Vóór u deze woning vond, was u dakloos of woonde u op een kampeerterrein 
  • U ontvangt een (equivalent) leefloon, een inkomen ten laste van de sociale zekerheid, een inkomensgarantie voor ouderen of een gewaarborgd inkomen voor bejaarden.

Contactgegevens

Sociale dienst - Mieke T' Jampens - hoofd sociale dienst

Kasteeldreef 72
9920 Lovendegem

Tel. 09 370 70 53
mieke.tjampens@ocmwlovendegem.be
http://www.lovendegem.be/Openingsuren.aspx