HUURWAARBORG

WAT?
Wanneer u dient te verhuizen en u omwille van financiële moeilijkheden over onvoldoende middelen beschikt om uw huurwaarborg te betalen, dan kan het OCMW u hierbij helpen. Afhankelijk van de situatie kan het OCMW dan beslissen om de huurwaarborg geheel of gedeeltelijk ten laste te nemen.

HOE?
Het toekennen van deze financiële steun gebeurt steeds op basis van een sociaal onderzoek waarbij wordt gevraagd naar uw inkomsten en uitgaven, alsook ook financiële reserves.
De steun voor het betalen van de huurwaarborg wordt steeds teruggevorderd. De sociale dienst zal met u een haalbaar afbetaalplan afspreken.

Contactgegevens

OCMW Lovendegem - Onthaal

Kasteeldreef 72
9920 Lovendegem

Tel. 09 370 70 50
Fax 09 370 70 23
info@ocmwlovendegem.be
http://www.lovendegem.be/Openingsuren.aspx