HUURPROBLEMEN

HUURDERSBOND

Indien u huurproblemen heeft, kunnen wij u gratis verwijzen naar de huurdersbond. Zij kunnen u juridisch advies geven, u informeren over uw rechten en plichten als huurder, u helpen bij het opstellen van aangetekende brieven,…
Voor meer info zie : www.huurdersbond.be  

UITHUISZETTING

Het OCMW wordt door het vredegerecht steeds in kennis gesteld van elke vordering tot uithuiszetting. Het OCMW zal de huurder aanschrijven om hulp aan te bieden bij het zoeken naar een andere betaalbare woning.

CRISISOPVANG

Het OCMW beschikt over een noodwoning waar het mensen in nood tijdelijk kan huisvesten.
Indien de noodwoning niet vrij is of geen optie is, verwijst het OCMW u naar CAW Onthaal die samen met u een plaats zoeken in een onthaalcentrum.
Voor meer info zie: www.cawoostvlaanderen.be

Contactgegevens

Sociale dienst - Mieke T' Jampens - hoofd sociale dienst

Kasteeldreef 72
9920 Lovendegem

Tel. 09 370 70 53
mieke.tjampens@ocmwlovendegem.be
http://www.lovendegem.be/Openingsuren.aspx