VOORSCHOTTEN

WAT?
Wanneer u een bepaalde uitkering aanvraagt, kan het nog een tijdje duren vooraleer u deze uitkering ontvangt. Hierdoor bestaat de kans dat u in financiële moeilijkheden dreigt te komen. Als dit het geval is, kan u bij het OCMW een voorschot op uw uitkering aanvragen. Door middel van een sociaal onderzoek zal nagegaan worden of u recht hebt op dit voorschot.

We kunnen voorschotten geven op:

  • werkloosheidsuitkering 
  • mutualiteituitkering 
  • ziekte en invaliditeitsuitkering
  • pensioen 
  • loon

Contactgegevens

OCMW Lovendegem - Onthaal

Kasteeldreef 72
9920 Lovendegem

Tel. 09 370 70 50
Fax 09 370 70 23
info@ocmwlovendegem.be
http://www.lovendegem.be/Openingsuren.aspx