TUSSENKOMST OPNAME RUSTHUIS

WAT?
Kan u de factuur van het rusthuis niet meer betalen, dan kan het OCMW voorzien in de oplegkosten.

VOORWAARDEN?
Er wordt een sociaal onderzoek gedaan naar uw bestaansmiddelen en uw financiële reserves (spaarboekjes, eigendommen,…). Indien blijkt dat u onvoldoende financiële middelen hebt, dan wordt een tussenkomst in de oplegkosten toegekend. Het bedrag dat u te kort komt, past het OCMW bij. De tussenkomst van het OCMW kan teruggevorderd worden van uw kinderen op basis van hun netto-belastbaar inkomen. Deze betalen dan maximum het kindsdeel (of de gemiddelde maandelijkse tussenkomst van het OCMW gedeeld door het aantal kinderen). Zij kunnen genieten van een belastingsvoordeel.

Contactgegevens

Sociale dienst - Sofie Zegers

Kasteeldreef 72
9920 Lovendegem

Tel. 09 370 70 54
sofie.zegers@ocmwlovendegem.be
http://www.lovendegem.be/Openingsuren.aspx