STEUN AAN VREEMDELINGEN

WAT?
Het OCMW kan financiële steun toekennen aan bepaalde categorieën van vreemdelingen. Het bedrag van de steun is gelijkwaardig aan het leefloon. Deze vreemdelingen moeten, net zoals leefloongerechtigden, behoeftig zijn. Dit zal blijken uit een sociaal-financieel onderzoek uitgevoerd door de maatschappelijk werkster van de sociale dienst
Illegalen hebben alleen recht op dringende medische hulp en dus niet op financiële steun.

VOOR WIE ?

 • Kandidaat-vluchtelingen (asielzoekers):
  Deze mensen verblijven niet noodzakelijk op het grondgebied Lovendegem maar zijn wel door de overheid toegewezen voor financiële steun aan het OCMW, en dit gedurende de volledige asielprocedure. 
 • Vreemdelingen met het subsidiair beschermingsstatuut:
  De bijkomende bescherming wordt toegekend aan vluchtelingen die niet onder de strikte voorwaarden van artikel 1 van het Vluchtelingenverdrag vallen, maar toch bescherming van een andere staat nodig hebben omdat er een reëel risico is voor ernstige schade in geval van terugkeer naar het land van herkomst (wet 10 oktober 1980). 
 •  Vreemdelingen met een ontvankelijk verklaarde art.9 ter: regularisatieaanvragen op basis van medische redenen. 
 • Geregulariseerde vreemdelingen: regularisatie op basis van humanitaire of medische redenen. 
 • Vreemdelingen met een wettig verblijf en ingeschreven in het vreemdelingenregister:
  Als vreemdelingen een permanent verblijf krijgen in België worden zij na 5 jaar ingeschreven in het bevolkingsregister en hebben zij recht op maatschappelijke dienstverlening (zie leefloon).

VOORWAARDEN?

 • behoeftig zijn (blijkt uit sociaal onderzoek), 
 • gewoonlijke verblijfplaats in Lovendegem (behalve toegewezen asielzoekers),
 • wettig verblijf in België; beschikken of een geldig verblijfsdocument.

BEDRAGEN?
Het equivalent leefloon volgt dezelfde categorieën en bedragen van het leefloon.

Contactgegevens

Sociale dienst - Angela Vereecken

Kasteeldreef 72
9920 Lovendegem

Tel. 09 370 70 52
angela.vereecken@ocmwlovendegem.be
http://www.lovendegem.be/Openingsuren.aspx