LEEFLOON/RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE

WAT?
Het leefloon (het vroegere bestaansminimum) is een gewaarborgd inkomen dat bij wet is bepaald.

VOOR WIE?
Belgen, onderdanen van de Europese Unie, erkende politieke vluchtelingen en staatlozen die over geen of onvoldoende inkomsten beschikken.

VOORWAARDEN?
Nationaliteit:

 • Belg 
 • of staatloos 
 • of erkend vluchteling
 • of als vreemdeling in het bevolkingsregister ingeschreven

Leeftijd:

 • min. 18 jaar 
 • of jonger dan 18 jaar en 
 • ontvoogd door het huwelijk
 • zwanger 
 • u heeft kinderen ten laste

Verblijfsplaats:
U verblijft gewoonlijk en werkelijk in België.

Inkomen:

 • geen inkomen 
 • een inkomen dat lager is dan het leefloon (In dit geval past het OCMW enkel het verschil bij)

Werkbereidheid:
U moet aan deze voorwaarde voldoen tenzij uw gezondheid en/of een specifieke situatie het niet toelaten om te werken.  Rechten op andere sociale uitkeringen:
u moet eerst uw rechten laten gelden op de uitkeringen waar u recht op heeft op basis van de Belgische of buitenlandse sociale wetgeving (vb. werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering,…).

Speciale voorwaarden voor jongeren < 25 jaar:
U ondertekent een contract om mee te werken aan een voor u persoonlijk project voor maatschappelijke integratie. Dit contract is een project op maat, dat in overleg met u wordt uitgewerkt, om uw recht op maatschappelijke integratie door tewerkstelling te realiseren. Het OCMW doet een sociaal onderzoek om na te gaan of u aan deze voorwaarden voldoet.

BEDRAGEN?
categorie A - samenwonende persoon: 589,82 EUR per maand
categorie B - alleenstaande persoon: 884,74 EUR per maand
categorie C - persoon met gezinslast: 1 179,65 EUR per maand
(bedragen geldig vanaf 01/06/2017)

Contactgegevens

Sociale dienst - Mieke T' Jampens - hoofd sociale dienst

Kasteeldreef 72
9920 Lovendegem

Tel. 09 370 70 53
mieke.tjampens@ocmwlovendegem.be
http://www.lovendegem.be/Openingsuren.aspx