FINANCIËLE STEUN

WAT?
Als u een beperkt inkomen heeft en u hierdoor onvoldoende middelen heeft om al uw kosten te betalen, kan het OCMW u in bepaalde situaties aanvullende financiële steun geven. Het bedrag van deze steun is afhankelijk van uw situatie.
Er zijn verschillende mogelijke tussenkomsten : tussenkomst in medicatie, tussenkomst in energiekosten, tussenkomst in ziekenhuiskosten, steun voor huurwaarborg,…

In dringende gevallen, wanneer iemand onvoorzien over onvoldoende middelen beschikt om voeding aan te kopen, kan de voorzitter van het OCMW beslissen om een dringende steun toe te kennen.

Het toekennen van financiële steun gebeurt steeds op basis van een sociaal verslag. Hiertoe is een sociaal onderzoek nodig waarbij wordt gevraagd naar uw inkomsten en uitgaven, alsook ook financiële reserves. In vele gevallen moet u de steun geheel of gedeeltelijk terugbetalen.

Contactgegevens

OCMW Lovendegem - Onthaal

Kasteeldreef 72
9920 Lovendegem

Tel. 09 370 70 50
Fax 09 370 70 23
info@ocmwlovendegem.be
http://www.lovendegem.be/Openingsuren.aspx