VERWARMINGSTOELAGE

WAT?
Als u uw woning verwarmt met huisbrandolie, verwarmingspetroleum of bulkpropaangas, kan u de federale verwarmingstoelage aanvragen. Het OCMW gaat op basis van een sociaal onderzoek na of u recht hebt op die verwarmingstoelage.

WIE?
U kunt hiervoor in aanmerking komen als u behoort tot één van de volgende categorieën:

  • Personen met verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsuitkering  (WIGW of OMNIO statuut)
  • Personen met een laag inkomen
    uw jaarlijks bruto belastbaar inkomen is lager dan 17 649,88 EUR verhoogd met € 3 267,47 EUR per persoon ten laste. Er wordt rekening gehouden met het inkomen van alle leden van uw gezin. 
  • Personen met schuldenoverlast  (met een procedure collectieve schuldenregeling)

BEDRAG?
Het bedrag van de toelage is afhankelijk van de soort brandstof, de prijs per liter en de categorie waartoe u behoort. De toelage bedraagt maximaal 210 EUR voor 1 500 liter per kalenderjaar. (Dit mag gespreid zijn over meerdere facturen.)

HOE AANVRAGEN?
Je dient binnen de 60 dagen na de levering langs te komen op het OCMW om uw aanvraag te doen.
Gelieve uw identiteitskaart en uw factuur mee te brengen.

Meer info: www.verwarmingsfonds.be  

Contactgegevens

Sociale dienst - Marieke Hugaert

Kasteeldreef 72
9920 Lovendegem

Tel. 09 370 70 55
marieke.hugaert@ocmwlovendegem.be
http://www.lovendegem.be/Openingsuren.aspx