Subsidies ontwikkelingssamenwerking

Elk jaar kennen we subsidies toe aan verenigingen en personen in het kader van ontwikkelingssamenwerking.

De subsidie kan toegekend worden zowel aan projecten als aan verenigingen en scholen. 
Belangrijk is dat er een duidelijke communicatie naar het gemeentebestuur moet zijn over de inhoud en de werking. Wie dus betrokken is bij een project in de derde wereld kan hiervoor een subsidie aanvragen.

Zowel voor projecten als voor de verenigingen geldt dat de aanvraag moet ingediend worden voor 31 december. 


Voor subsidiëring komen in aanmerking:
  • Projecten van erkende ngo’s, waarbij 11.11.11. als overkoepelende organisatie fungeert;
  • Projecten waarbij de aanvrager permanent in het land van uitvoering verblijft;
  • Projecten waarbij de aanvrager meer dan 3 maanden in het land van uitvoering verblijft;
  • Projecten waarbij de aanvrager tussen 1 en 3 maanden in het land van uitvoering verblijft;
  • Fondsenwerving voor projecten, waarbij de aanvrager een bewezen binding heeft met Lovendegem.

Het volledig reglement kan u hier nalezen. 

(Foto: Lotte Criel - Plan Bobath Senegal)