Klachtenbehandeling

Een klacht kan betrekking hebben op het niet correct handelen van een personeelslid of dienst van de gemeente.

De klachtenprocedure is niet van toepassing op vragen om informatie, meldingen, suggesties, beroepen, bezwaren of petities.  De klachtenprocedure is ook niet van toepassing op algemene klachten over de regelgeving, algemene klachten over het (al dan niet)gevoerde beleid of klachten over beleidsvoornemens of verklaringen.

Wat gebeurt er met mijn klacht?

Wanneer je een klacht formuleert, komt die terecht bij een klachtencoördinator. In principe ontvang je binnen de tien werkdagen een voorlopig en binnen de maand een definitief antwoord. Als het niet mogelijk is om het onderzoek binnen de maand af te ronden, wordt u daarvan op de hoogte gebracht. 

Lees hier het volledige reglement van de klachtenbehandeling. 

Contactgegevens

Communicatie

Kerkstraat 45
9920 Lovendegem

Tel. 09 370 70 18
communicatie@lovendegem.be
http://www.lovendegem.be/Openingsuren.aspx