Informeert
partners over het Vlaamse preventieve gezondheidsbeleid, nieuwe campagnes en materialen, wetenschappelijke inzichten, good practices ...
 
Adviseert
lokale besturen bij de opmaak van hun lokaal sociaal beleidsplan, partners bij de aanmaak van nieuwe materialen en methodieken, de Vlaamse Overheid op basis van signalen uit het werkveld in de verdere uitbouw van het Vlaams Preventiebeleid ...
 
Faciliteert
in het uitvoeren van acties, in het kiezen van methodieken, in partnerships en samenwerkingen.