Griepvaccinatie

De Vlaamse griepvaccinatiecampagne

Laat griep deze winter in de kou staan 
Elke winter duikt de griep weer op. Niet iedereen loopt evenveel risico. Vooral ouderen, zwangere vrouwen en mensen met gezondheidsproblemen, zoals diabetes of een ziekte van longen, hart, lever of nieren, lopen een hoger risico op complicaties door griep. 
De risicogroepen kunnen zich het best laten vaccineren tegen griep. Het vaccin is vanaf half oktober beschikbaar. Voor risicogroepen wordt het voor de helft terugbetaald. Voor mensen in woonzorgcentra is het vaccin gratis. 
Extra aandacht gaat dit jaar naar het personeel in ziekenhuizen. Met een griepvaccinatie beschermen ze zichzelf en hun patiënten tegen griep. 

Geen banale ziekte
Griep is geen banale aandoening. De meeste personen met een goede gezondheid hebben de griep na een week al overwonnen. Bij 10% van de grieppatiënten treden echter complicaties op, vooral van de luchtwegen. 
Daarom raadt de Hoge Gezondheidsraad aan om chronisch zieken, 65-plussers en zwangere vrouwen te vaccineren. Bij hen is het risico op complicaties hoger. Ook voor mensen die in nauw contact leven met risicopatiënten, is vaccinatie een goed idee. 
Tot slot is het griepvaccin aan te raden voor het personeel dat zorgt voor risicogroepen, bijvoorbeeld in een ziekenhuis of woonzorgcentrum, en voor verpleegkundigen. 

Een veilig vaccin
Jaarlijkse vaccinatie is de enige manier om griep te voorkomen. De kans dat iemand ziek wordt, is veel kleiner. En wie ondanks de vaccinatie toch nog griep krijgt, is er minder ziek van en loopt minder kans op complicaties. Bovendien vermindert het vaccin de kans dat een ziekte die er al was, verergert. 
Het vaccin is veilig. Het bevat geen levende virusdeeltjes en kan geen griep veroorzaken. 

Meer informatie vindt u ook op www.griepvaccinatie.be.