Gezonde gemeente

Gezonde Gemeente' is een beleidsmethodiek dat de lokale besturen ondersteunt bij het uitwerken van een gezondheidsbeleid. Het is een initiatief van het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) met de steun van het Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO), de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD) en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).

Met de ondertekening geeft Lovendegem formeel te kennen dat de gezondheid van de burgers een belangrijk thema is.
Vanuit verschillende gemeentelijke en OCMW-diensten werden in het verleden al acties georganiseerd om gezondheid en preventie een plaats te geven. 

Lovendegem heeft de intentie om:

  • aandacht te hebben voor gezondheid in de beleidskeuzes en doelstellingen van andere beleidsdomeinen (zoals vb. wonen, mobiliteit, jeugd, sport)
  • samen te werken met lokale verenigingen, diensten, zorgverstrekkers en organisaties die invloed kunnen hebben op gezondheid
  • deelname van de bevolking aan het gezondheidsbeleid en aan de uitvoering ervan te bevorderen. De deelname geldt voor iedereen in de gemeente en vooral voor maatschappelijk kwetsbare groepen
  • zowel sensibiliserende acties als acties voor een gezond aanbod en een gezonde omgeving aan te bieden
  • een voorbeeldfunctie als gezondheidsbevorderende werkgever op te nemen
  • herkenbare en voortdurende communicatie te voeren over het gezondheidsbeleid op maat van iedereen in de gemeente
  • te kiezen voor samenhangende, onderbouwde en zichtbare acties en projecten

In onze communicatie zal regelmatig het nieuwe logo 'Gezonde Gemeente'  te zien zijn. Dit om aan te duiden dat we werk maken van een gezonde gemeente.