Wat en voor wie?


Kinderen komen naar de Buitenschoolse Kinderopvang om samen te spelen met andere kinderen. Hiervoor zijn verschillende speelhoeken voorzien, met aangepast speelgoed. Tijdens langere opvangmomenten kunnen zij eveneens aan de - door de begeleiders voorbereide – activiteiten deelnemen. Kinderen worden gestimuleerd zoveel mogelijk buiten te spelen. 

Alle schoolgaande kinderen vanaf de peuterklas tot en met het 6e leerjaar kunnen in de Buitenschoolse Kinderopvang terecht.

Lees hier het huishoudelijk reglement na.


Contactgegevens