De gemeente Lovendegem verleent een subsidie voor de huur van een stroomgroep, indien voldaan is aan alle volgende voorwaarden:

1.      Het betreft een evenement van een of meerdere erkende Lovendegemse verenigingen;

2.      Er is geen elektriciteitsaansluiting beschikbaar of er is meer elektriciteit nodig dan beschikbaar op de plaats van het evenement, waardoor een stroomgroep moet gehuurd worden;

3.      Het betreft een openbaar evenement gericht op de Lovendegemse bevolking dat minstens aangekondigd wordt via de activiteitenkalender van het gemeentelijk informatieblad en/of de gemeentelijke informatieborden.

4.      De huur van de stroomgroep wordt gefactureerd aan een erkende Lovendegemse vereniging.

De subsidie bedraagt 75% van de huurprijs voor de stroomgroep met een maximum van € 150 per jaar per evenement. Per evenement kan slechts één vereniging aanspraak maken op de subsidie.

Om aanspraak te maken op de subsidie, dient de vereniging ten laatste twee maanden voorafgaand aan de huur een aanvraag in bij de gemeente.

Ten laatste vier maanden na de activiteit wordt de factuur overgemaakt aan de gemeente, met verzoek tot uitbetaling van de subsidie over te gaan.


Kopie van de factuur gericht aan de verenging met het verzoek tot uitbetalen van de subsidie ten laatste twee maanden na activiteit indienen via evenementen@lovendegem.be

De gemeente Lovendegem gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. We doen dit in overeenstemming met de Europese privacywetgeving. Meer informatie vind je op www.lovendegem.be/privacy.