Nieuws

Belangrijke wijzigingen voor vergunningen (stedenbouw en milieu)

Vanaf 1 juni 2017 worden de vergunningen op vlak van stedenbouw en milieu samengevoegd in een “omgevingsvergunning”. Dit zal voor een eenvoudigere en snellere vergunningsverlening zorgen, met minder lasten voor burgers en bedrijven. Vanaf 23 februari 2017 zijn er echter al een aantal wijzigingen die invloed hebben op de aanvragen die ingediend worden.

We zetten de belangrijkste wijzigingen in deze overgangsperiode (23 februari 2017 – 1 juni 2017) op een rij:
  • Gemengde aanvragen (combinatie van vergunning stedenbouw en milieu):
Dergelijke aanvragen zijn voorlopig niet mogelijk.

  • Bouwaanvragen
Stedenbouwkundige aanvragen waarvoor de medewerking van een architect is vereist, dienen verplicht digitaal te worden ingediend via het digitaal loket voor bouwaanvragen (http://www.milieuinfo.be/web/omgevingsloket/digitaal-loket-dba). Andere aanvragen mogen nog op papier ingediend worden.
    • Reguliere procedure --> aanvraag wordt analoog of digitaal (professionelen: enkel digitaal) ingediend bij de gemeente.
    • Bijzondere procedure --> aanvraag wordt digitaal ingediend bij het Vlaams gewest.
  • Verkavelingsaanvragen
Aanvragen voor een verkavelingsvergunning of voor een herziening of opheffing van een verkavelingsvergunning kunnen nog steeds analoog aangevraagd worden.
  • Milieuvergunningsaanvragen
Nieuwe indelingslijst gebruiken

Klasse 2: analoog indienen bij de gemeente. Indien het gaat om een aanvraag van een openbaar bestuur en de door hen opgerichte instellingen, indienen bij de deputatie. 

De aanvragen worden behandeld volgens het Milieuvergunningsdecreet.  

De milieuvergunning geldt voor onbepaalde duur, tenzij de gemeente beslist om in een beperkt aantal gevallen een vergunning van bepaalde duur te verlenen.


Meer info

Dienst Milieu, Mobiliteit en Ruimtelijke Ordening

09 370 70 22 (Ruimtelijke Ordening) of 09 370 70 38 (Milieu)

Dien uw bouwaanvraag digitaal in! 

Vanaf 1 september 2016 kan u in Lovendegem een stedenbouwkundige vergunning digitaal aanvragen. De digitalisering versnelt en vereenvoudigt de procedure en spaart heel wat papier.

Het voordeel? U kan op elk gewenst moment een aanvraag indienen, en u kan eenvoudig zien in welke fase het dossier zich bevindt, zelfs buiten de openingsuren van het gemeentehuis. Om toegang te krijgen tot het digitale loket, volstaat het om in te loggen met de digitale identiteitskaart en de verschillende stappen te volgen. Uiteraard blijft het ook nog mogelijk om een dossier op de 'traditionele' manier op papier in te dienen.

Op de site van het Omgevingsloket wordt in een stappenplan uitgelegd wat u moet doen en u kan daar ook een instructiefilmpje raadplegen. 

Contactgegevens

Omgeving

Kerkstraat 45
9920 Lovendegem

Tel. 09 370 70 22
Fax 09 370 70 21
omgeving@lovendegem.be
http://www.lovendegem.be/Openingsuren.aspx