Leegstand en ongeschiktheid van een woning

Leegstand

De Vlaamse overheid en de gemeente heffen een belasting op leegstaande en verkrotte woningen en gebouwen. Lees meer over leegstand: de voorwaarden, vrijstellingen,...

Onbewoonbaar en ongeschikt

De burgemeester heeft de bevoegdheid om woningen ongeschikt of onbewoonbaar te verklaren.
Behoorlijk wonen is een recht voor iedereen. Toch vertonen sommige woningen wel eens wat gebreken. In de Vlaamse Wooncode zijn een aantal kwaliteitsnormen vastgelegd voor huurwoningen.

Als je denkt dat je huurwoning ernstige gebreken vertoont, moet je in eerste instantie per aangetekende brief de verhuurder aanspreken. Daarin verzoek je de verhuurder de nodige werken uit te voeren.
Als de verhuurder weigert of niet reageert, kan je een aangetekende brief sturen naar de burgemeester, waarin je deze tekortkomingen toelicht. 

Contactgegevens

Omgeving

Kerkstraat 45
9920 Lovendegem

Tel. 09 370 70 22
Fax 09 370 70 21
omgeving@lovendegem.be
http://www.lovendegem.be/Openingsuren.aspx