Vreemdelingen

Wat
Elke vreemdeling moet zijn aankomst uit het buitenland aangeven bij het gemeentebestuur van de gemeente waar hij zich komt vestigen. Naargelang de reden en de herkomst wordt hem een verblijfsdocument overhandigd.

  • Inschrijving van nieuwkomers
  • Afgifte en verlenging van verblijfs- en identiteitskaarten
  • Aanvraag en afgifte van arbeids- en beroepskaarten
  • Regularisatie aanvragen
  • Adreswijzigingen
  • Afgifte van uittreksels uit wacht-, vreemdelingen- of bevolkingsregisters
  • inlichtingen over vreemdelingenreglementering
Dit kan niet tijdens de gewone openingsuren maar enkel op afspraak (niet op dinsdagavond)!

 

Werkwijze
De wet maakt volgende indeling :
E.U. en E.E.R.-onderdanen
E.U. en E.E.R.-studenten
niet-E.U.-onderdanen en niet-E.E.R.-onderdanen
niet- E.U.-student en niet-E.E.R.-student

Opmerking:
E.U. = Europese Unie
E.E.R. = Economische Europese Unie (= E.U. + Noorwegen, Ijsland en Lichtenstein)

Contactgegevens

Bevolking

Kerkstraat 45
9920 Lovendegem

Tel. 09 370 70 20
Fax 09 370 70 21
bevolking@lovendegem.be
http://www.lovendegem.be/Openingsuren.aspx