Verkiezingen

Verkiezingen in België

Verkiezingen zijn een essentieel instrument voor de werking van de democratische staten. Verkiezingen (stembusgangen) zorgen ervoor dat de bevolking via politieke partijen vertegenwoordigd wordt in de wetgevende organen van diverse bestuursniveaus, zoals parlementen en raden. Deelnemen aan verkiezingen, d.i. gaan stemmen, is in België verplicht.

Welke verkiezingen zijn er in België?

In België kan u deelnemen aan vijf verschillende verkiezingen:
 • Europese verkiezingen: vertegenwoordigers voor het Europees Parlement
 • federale verkiezingen: voor de federale parlementaire instellingen:
  • de Kamer van Volksvertegenwoordigers
  • de Senaat
 • regionale verkiezingen: voor de wetgevende organen van de deelgebieden, regio's, bv.:
  • het Vlaams Parlement
  • het Waals Parlement
  • het Brussels Hoofdstedelijk Parlement
  • het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap
 • provinciale verkiezingen: voor de Provincieraad
 • gemeentelijke verkiezingen: voor de gemeenteraad.

Overzicht tijdstip verkiezingen

De laatste verkiezingen vonden plaats op zondag 14 oktober 2012 (lokale verkiezingen). De eerstvolgende verkiezingen worden gehouden op zondag 14 oktober 2018. Hieronder vindt u per bestuursniveau hoe vaak de verkiezing plaats vindt en wanneer de volgende verkiezing zal worden gehouden.

 BESTUURSNIVEAU HOE VAAK? VOLGENDE KEER

 Gemeentelijk:   om de 6 jaar: 14 oktober 2018

 Provinciaal: om de 6 jaar: 14 oktober 2018

 Vlaams (regionale verkiezingen): om de 5 jaar:   26 mei 2019

 Federaal: om de 5 jaar: 26 mei 2019

 Europees: om de 5 jaar: 26 mei 2019

Meer informatie

Op de website van Binnenlandse Zaken vindt u alles over de verkiezingen. 

Contactgegevens

Bevolking

Kerkstraat 45
9920 Lovendegem

Tel. 09 370 70 20
Fax 09 370 70 21
bevolking@lovendegem.be
http://www.lovendegem.be/Openingsuren.aspx