Verhuizen

Wat
Wanneer u in Lovendegem komt wonen of uw hoofdverblijfplaats in Lovendegem wijzigt, moet u binnen veertien dagen nadat de woning werd betrokken, aangifte doen bij de dienst burgerzaken.

Werkwijze
Deze aangifte kan via de link naar het E-loket, persoonlijk of schriftelijk, per fax met opgave van:

 • identiteit van de personen die verhuizen (naam, geboortedatum)
 • oud adres  en nieuw adres
 • beroep
 • tijdstip waarop men bereikbaar is voor de vaststelling van uw nieuwe hoofdverblijfplaats door de buurtagent
 • gsm nummer

Een week na de vaststelling van de nieuwe hoofdverblijfplaats door de wijkinspecteur komt u langs bij de Dienst Burgerzaken om u identiteitskaart en het inschrijvingsbewijs van de motorvoertuigen te laten aanpassen.

Te verwittigen na verhuis !

 • de kabelmaatschappij
 • de nutsbedrijven
 • het ziekenfonds, de sociale verzekeringskas, het kinderbijslagfonds
 • de telefoonmaatschappij
 • de werkgever
 • de werkwinkel, bij werkloosheid
 • de RVA, bij werkloosheid
 • de uitbetalingsinstelling, bij werkloosheid
 • de pensioenkas, indien pensioengerechtigd
 • de verzekeringsinstellingen
 • de bankinstelling
 • de distributiemaatschappij(en) van dagbladen en tijdschriften
 • de verenigingen waarvan men lid is
 • de post
 • ...

Bijzonderheden
Personen die zich niet kunnen verplaatsen mogen voor hun adreswijziging een beroep doen op een naast familielid.

Contactgegevens

Bevolking

Kerkstraat 45
9920 Lovendegem

Tel. 09 370 70 20
Fax 09 370 70 21
bevolking@lovendegem.be
http://www.lovendegem.be/Openingsuren.aspx