Aangifte van overlijden

Wie
In de praktijk is het doorgaans de begrafenisondernemer die alle formaliteiten voor de aangifte vervult. U kunt deze formaliteiten ook zelf vervullen.
In de praktijk kan om het even wie een overlijden aangeven. Bloedverwanten, buren en vrienden zijn hiervoor de meest aangewezen personen omdat zij de nodige inlichtingen omtrent de identiteit van de overledenen kunnen verschaffen.

Wanneer
De aangifte gebeurt zo snel mogelijk. De ambtenaar van de burgerlijke stand kan dan toestemming geven voor begraving of crematie.

Wat meebrengen Bij de aangifte legt u volgende documenten voor:

  • het attest van overlijden, opgemaakt door de geneesheer die het overlijden vaststelde
  • de identiteitskaart van de overledene
  • het rijbewijs van de overledene
  • het huwelijksboekje (voor ongehuwde overledenen: het huwelijksboekje van de ouders)
  • voor niet-inwoners: een attest inzake de laatste wilsbeschikking, afgeleverd door het gemeentebestuur van de laatste woonplaats
    voor begravingen buiten het Lovendegemse grondgebied is een 'toelating tot begraven' vereist van het gemeentebestuur van het grondgebied waar de begraafplaats gelegen is
  • in geval van gewelddadig overlijden dient u voor een teraardebestelling een attest 'vrijgave van het lijk' voor te leggen; voor een crematie hebt u in dit geval een toelating van het parket nodig

Waar
U geeft het overlijden aan bij de Burgerlijke Stand van de gemeente waar de persoon overleden is.

Contactgegevens

Bevolking

Kerkstraat 45
9920 Lovendegem

Tel. 09 370 70 20
Fax 09 370 70 21
bevolking@lovendegem.be
http://www.lovendegem.be/Openingsuren.aspx