Aangifte van een geboorte

Wat
De aangifte van de geboorte van een kind doet u aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de geboorteplaats.

Werkwijze
De wettige ouders (de moeder en/of vader) van het kind geven de geboorte aan.
De vader kan het kind aangeven indien hij gehuwd is met de moeder of indien hij het kind reeds vóór de geboorte heeft erkend.
Het is mogelijk het kind te erkennen tijdens de aangifte. In dat geval moeten zowel de moeder als de vader aanwezig zijn.

De aangifte moet gebeuren binnen de 15 kalenderdagen (geboortedag niet inbegrepen - zaterdag, zondag en feestdag inbegrepen). Is de vijftiende dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag, dan hebt u tijd tot de eerstvolgende werkdag om de aangifte te doen.


Bij de aangifte brengt u mee:

 • het geboorteattest, afgeleverd door de geneesheer of de vroedvrouw
 • de identiteitskaart van de aangever 
 •  indien u gehuwd bent : 
  •  uw trouwboekje 
  •  de identiteitskaart van de echtgenoot/echtgenote (indien van vreemde nationaliteit) 
  •  Indien uw huwelijk (in het buitenland) nog niet geregistreerd is in het bevolkings- of vreemdelingen- of wachtregister, moeten, vóór de aangifte van de geboorte, de nodige stappen gezet worden om de registratie van het huwelijk te bekomen 
  •  in geval van erkenning: het erkenningsattest.

Contactgegevens

Bevolking

Kerkstraat 45
9920 Lovendegem

Tel. 09 370 70 20
Fax 09 370 70 21
bevolking@lovendegem.be
http://www.lovendegem.be/Openingsuren.aspx