De meeste mensen kennen het gemeentehuis vooral van de dienst burgerzaken. Hier moet u zijn voor uw identiteitskaart, uw rijbewijs, uw reispas, uw inschrijving in de gemeente, adreswijzigingen, uw bewijs van goed gedrag en zeden, het wettigen van documenten, de registratie van wilsverklaringen in verband met orgaantransplantaties en in verband met begravingen en crematies. De dienst burgerzaken zorgt ook voor de toekenning van huisnummers en attesten en getuigschriften van woonst, leven, gezin en nationaliteit.

De dienst burgerlijke stand is een onderdeel van de dienst burgerzaken. Hier kan u terecht voor de officialisering van de belangrijke momenten uit een leven: bij geboorte, adoptie, erkenning van ouderschap, huwelijk, echtscheiding, overlijden, crematie en aanvraag van de Belgische nationaliteit. De dienst burgerlijke stand zorgt ook voor de afgifte van afschriften en uittreksels uit de akten van de burgerlijke stand.