Afschakelplan winter 2015

Als het deze winter meerdere dagen extreem koud is, dan is er een risico op elektriciteitstekort in België. Mocht er deze winter een tekort zijn aan elektriciteit, dan is er in Vlaanderen een ‘afschakelplan’ voorzien. Er zijn in heel Vlaanderen acht zones vastgelegd. Bij een (dreigend) stroomtekort kan telkens één van die zones tijdelijk afgeschakeld worden van het elektriciteitsnet. Zo wordt er vermeden dat een hele provincie in één keer zonder stroom valt.

Ook in mijn straat?

Dit jaar zijn ook enkele straten van Lovendegem opgenomen in het afschakelplan in schijf 7. Bekijk de stratenlijst.  
Om de hinder te spreiden bestaat het afschakelplan uit 8 schijven van elektriciteitscabines en -stations die kunnen uitgeschakeld worden gedurende enkele uren. 
In principe wordt slechts 1 schijf tegelijk onderbroken. Schijf 8 wordt als eerste uitgeschakeld, gevolgd door schijf 7,...

Blijf op de hoogte

Als de stroom in Lovendegem wordt afgesloten, dan wordt het gemeentebestuur in principe op voorhand verwittigd. Als dat zo is, dan worden de inwoners zo snel mogelijk op de hoogte gebracht via de website, de elektronische nieuwsbrief en onze Facebookpagina.

Geen paniek

Als de stroom uitvalt zal dit maar voor enkele uren zijn tussen 17u en 20u.

Het is belangrijk om te beseffen dat een onderbreking van de stroomvoorziening steeds mogelijk is, ongeacht het risico op schaarste. Deze onderbreking kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van werken aan de netinfrastructuur of van een storm die bepaalde onderdelen van het net beschadigd heeft. Iedere gebruiker moet dus voorbereid zijn om gedurende enkele uren zonder elektriciteit te kunnen. De preventieve maatregelen die in dergelijk geval noodzakelijk zijn, zijn door iedere gebruiker zelf afzonderlijk te bepalen in functie van zijn eigen situatie.

Meer info

www.eandis.be

www.offon.be