Werken aan Vellare

Binnenkort gaan de werken aan Vellare van start. Hier kan u de powerpointpresentatie over de werken vinden alsook het grondplan.

 

Exacte start en duur van de werken zullen in een later stadium worden meegedeeld bij een volgende infovergadering.

Lees meer

Geen Milieueffectenrapport (PLAN-MER) nodig voor het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) “Vinderhoutse bossen, Vallei van de Oude Kale en Appensvoorde

Lees meer