Taxi's en verhuur voertuig met bestuurder

Uitbaters van een taxibedrijf of een bedrijf gespecialiseerd in de dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder moeten over een vergunning beschikken. Deze vergunningen hebben een geldigheid van 5 jaar. 

Taxidienst : Bezoldigde vervoersdiensten van personen door middel van voertuigen die aan volgende eisen voldoen :
  • voertuig ten hoogste 9 personen, inclusief bestuurder
  • de terbeschikkingstelling gebeurt vanop een standplaats op de openbare weg of plaats die niet opengesteld is voor het verkeer
  • cliënt bepaalt de bestemming.

Dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder (VVB): Bezoldigde vervoersdiensten van personen door middel van voertuigen die aan volgende eisen voldoen :
  • voertuig ten hoogste 9 personen, inclusief bestuurder
  • ter beschikkingstelling minimum 3 uur
  • voorafgaande registratie van de ritten  
  • opstellen van een schriftelijke overeenkomst
  • getekende overeenkomst aan boord tijdens de dienst


Waar aanvragen?

VVB : Bij het college van burgemeester en schepenen waar het bedrijf zijn maatschappelijke zetel heeft.
Taxi : Bij het college van burgemeester en schepenen waar het bedrijf wil exploiteren.


Hoe aanvragen?

Via formulier:
Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst


Lees hier ook het reglement betreffende belastingen op verhuur van voertuigen met bestuurder.

Contactgegevens

Secretariaat

Kerkstraat 45
9920 Lovendegem

Tel. 09 370 70 11
Fax 09 370 70 21
secretariaat@lovendegem.be
http://www.lovendegem.be/Openingsuren.aspx