Sociaal-economische vergunning

  • Wens je een kleinhandelszaak te starten, d.w.z. een handelszaak met een netto verkoopoppervlakte van meer dan 400 m² toegankelijk voor het publiek, dan moet je een socio-economisch vergunning aanvragen in de gemeente waar je de handelszaak vestigt. Een bestaande voorheen reeds socio-economisch vergunde handelsvestiging kan bij een beperkte uitbreiding of bij een beperkte verhuis, gebruikmaken van een vereenvoudigde procedure.

  • Voor handelsvestigingen met een nettoverkoopoppervlakte tussen 400 en 1000 m² beslist de gemeente autonoom over de toekenning van de machtiging.

  • In handelsvestigingen met een nettoverkoopoppervlakte van meer dan 1000 m², dient het college van burgemeester en schepenen, voorafgaandelijk aan haar beslissing, het advies in te winnen van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie (NSECD).

Hoe aanvragen:

Afhankelijk van de grootte van de handelszaak of eventueel een beperkte uitbreiding of verhuis, dien je je een aangepast aanvraagformulier in te vullen.

Je kan de verschillende formulieren downloaden via http://www.vlaio.be/artikel/socio-economische-vergunning-handelsvestigingen.

Je bezorgt het ingevulde formulier aan het college van burgemeester en schepenen, Kerkstraat 45, 9920 Lovendegem .

Contactgegevens

Omgeving

Kerkstraat 45
9920 Lovendegem

Tel. 09 370 70 22
Fax 09 370 70 21
omgeving@lovendegem.be
http://www.lovendegem.be/Openingsuren.aspx