Een nachtwinkel is iedere vestigingseenheid waarvan de netto verkoopoppervlakte niet groter dan 150 m² is, die geen andere activiteiten uitoefent dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen en die op duidelijke en permanente manier de vermelding "Nachtwinkel" draagt, zoals is vastgelegd in artikel 2 van de wet op de openingsuren in handel ambacht en dienstverlening. Deze nachtwinkels dienen over een gemeentelijke vergunning te beschikken.